Хотели и къщи в България

Търся

Брезник е град, на 45 км западно от София
Населението му е 4123 жители.
Намира се в община Брезник, област Перник.
Разположен е на 760 метра надморска височина.
GPS waypoints: 42.741 N, 22.898 E

Хотели в Брезник и до 40 км от Брезник,
подредени по отдалеченост:

Брезник
Лялинци - село, на 16 км югоизточно от Трън
Перник - областен град, на 30 км от София
Банкя - град, в близост до София
Трън - град, на 75 км западно от София
Дебели лаг - село, в близост до язовир Пчелина
София - столица
София:Горна Баня - квартал на града
София:Драгалевци - квартал на града
София:Княжево - квартал на града
София:Симеоново - квартал на градаВсички селища до 20 км от Брезник:

Долни Романци , 3 km - село с 11 жители
Арзан , 4 km - село с 17 жители
Видрица , 4 km - село с 19 жители
Горни Романци , 5 km - село с 31 жители
Гоз , 5 km - село с 8 жители
Конска , 5 km - село с 101 жители
Бабица , 5 km - село с 26 жители
Режанци , 5 km - село с 100 жители
Ракита-Сливница , 5 km - село с 29 жители
Гърло , 5 km - село с 64 жители
Муртинци , 6 km - село с 17 жители
Слаковци , 7 km - село с 264 жители
Вискяр , 7 km - село с 102 жители
Озърновци , 7 km - село с 4 жители
Красава , 7 km - село с 17 жители
Бегуновци , 8 km - село с 117 жители
Садовик , 8 km - село с 116 жители
Ноевци , 8 km - село с 624 жители
Брезнишки Извор , 9 km - село с 35 жители
Сопица , 9 km - село с 110 жители
Гургулят , 9 km - село с 27 жители
Расник , 10 km - село с 399 жители
Велковци-Брезник , 10 km - село с 212 жители
Делян-Божурище , 10 km - село с 23 жители
Непразненци , 10 km - село с 64 жители
Пищане , 10 km - село с 10 жители
Билинци , 10 km - село с 5 жители
Ребро , 11 km - село с 46 жители
Радуй , 11 km - село с 51 жители
Селищен Дол , 11 km - село с 146 жители
Ярославци , 11 km - село с 15 жители
Повалиръж , 12 km - село с 11 жители
Радуловци , 12 km - село с 38 жители
Гигинци , 12 km - село с 136 жители
Зидарци , 13 km - село с 80 жители
Кривонос , 13 km - село с 8 жители
Гълъбовци , 13 km - село с 172 жители
Неделково , 13 km - село с 62 жители
Брусник , 13 km - село с 4 жители
Братушково , 13 km - село с 24 жители
Мещица , 13 km - село с 873 жители
Лялинци , 13 km - село с 30 жители
Драготинци , 14 km - село с 55 жители
Мала Раковица , 14 km - село с 2 жители
Златуша , 14 km - село с 100 жители
Ярджиловци , 14 km - село с 1079 жители
Бърложница , 14 km - село с 81 жители
Завала , 14 km - село с 8 жители
Кошарево , 15 km - село с 253 жители
Витановци , 15 km - село с 269 жители
Храбърско , 15 km - село с 602 жители
Росоман , 16 km - село с 29 жители
Алдомировци , 16 km - село с 1430 жители
Извор-Сливница , 16 km - село с 135 жители
Парамун , 16 km - село с 35 жители
Банище , 16 km - село с 73 жители
Цацаровци-Драгоман , 16 km - село с 141 жители
Габровдол , 16 km - село с 49 жители
Богдановдол , 17 km - село с 486 жители
Ялботина , 17 km - село с 49 жители
Дивотино , 17 km - село с 1911 жители
Мракетинци , 17 km - село с 17 жители
Станьовци , 17 km - село с 69 жители
Падине , 17 km - село с 17 жители
Беренде-Земен , 17 km - село с 38 жители
Табан , 18 km - село с 28 жители
Ръжавец , 18 km - село с 17 жители
Бахалин , 18 km - село с 4 жители
Филиповци , 18 km - село с 160 жители
Милкьовци , 19 km - село с 28 жители
Сливница , 19 km - град с 7665 жители
Долна Секирна , 19 km - село с 198 жители
Клисура-Столична , 19 km - село с 118 жители
Горно Село , 19 km - село с 21 жители
Планиница-Перник , 19 km - село с 30 жители
Слатино-Ковачевци , 19 km - село с 10 жители
Батановци , 19 km - град с 2263 жители
Велиново , 19 km - село с 37 жители
Чеканец-Драгоман , 20 km - село с 13 жителиEnglish   Bulgarian